Disclaimer

Copyright

Clima-Tec, 2009
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Clima-Tec worden gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd, openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.

Privacy statement

Uw persoonlijke gegevens( IP- adres, emailadres, ect.) worden in geen geval aan derden overhandigd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om te kunnen antwoorden op de ingevulde en verstuurde contractformulieren alsmede toezending van onze e-mail nieuwsbrief. Deze adressen worden nimmer aan derden verstrekt.

Disclaimer

Clima-Tec aanvaardt geen schade geleden door het bekijken, gebruiken op openen van (delen van) deze website.


CLIMA-TEC BV

Latensteinse Rondweg 4-07
4005 EH TIEL

Telefoon:
0344-880000


info@clima-tec.nlNieuwsbrief
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

logos